Tczew, Trójmiasto i okolice

Kancelaria Radcy Prawnego

Jan Karolak

Symbol waluty franka szwajcarskiego
Oferta dla frankowiczów.

Kredyty hipoteczne indeksowane/denominowane kursem CHF stanowiły główne źródło finansowania zakupu nieruchomości Polaków przez blisko dekadę. Dzisiaj ugruntowane jest już stanowisko, zgodnie z którym umowa tego typu zawarta z konsumentem z przeznaczeniem na własne cele mieszkaniowe jest nieważna, o ile jej warunki nie zostały indywidualnie uzgodnione z kredytobiorcą. W związku z powyższym przygotowałem dla państwa specjalną ofertę, która pozwoli się Państwu uwolnić od nieuczciwej umowy.

Posiadam kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw frankowych przeciwko największym polskim bankom, jak mBank, PKO BP, Bank Millenium. Problem tzw. umów frankowych zgłębiłem także w oparciu o dostępną na rynku literaturę oraz szkolenie zorganizowane przez samorząd zawodowy radców prawnych.

Co zyskujesz w związku z unieważnieniem umowy:

Unieważnienie umowy kredytowej przez Sąd prowadzi do konieczności wzajemnego zwrotu tego strony umowy nawzajem sobie świadczyły. Świadczeniem banku na rzecz kredytobiorcy był udostępniony kapitał. Świadczeniem kredytobiorcy raty kapitałowo odsetkowe, prowizje i inne opłaty związane z realizacją umowy. Oznacza to, że jeżeli bank udostępnił środki w kwocie np. 300 000 zł a kredytobiorca spłacił w ratach 400 000 zł to kredytobiorca otrzyma zwrot 100 000 zł. Jednocześnie bank wyda zaświadczenie uprawniające do wykreślenia wpisu hipoteki z księgi wieczystej.

Co istotne, możliwość unieważnienia umowy i zwrotu nadpłaconych środków ponad udostępniony kapitał mogą domagać się także kredytobiorcy którzy już kredyt spłacili, niezależnie od tego kiedy to nastąpiło.

W ramach współpracy z klientem oferuję:

  • bezpłatną analizę umowy kredytowej.
  • bezpłatną poradę online w ramach której przedstawię główne założenia przyszłej współpracy.
  • sporządzenie przedsądowego wezwania do banku.
  • sporządzenie pozwu i reprezentację interesów klienta w postępowaniu sądowym.
  • opiekę nad klientem w trakcie rozliczania umowy w związku jej unieważnieniem.

Zawieszenie obowiązku spłaty nawet w 30 dni!

15 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-287/22. W uzasadnieniu tego orzeczenia TSUE wskazał, że zgodnie z prawem europejskim sądy krajowe powinny udzielać zabezpieczenia kredytobiorcy, szczególnie w sytuacji kiedy suma spłaconych rat przewyższyła już kwotę udostępnionego kapitału. Zabezpieczeniem tym jest wydanie postanowienia już na wstępnym etapie sprawy zgodnie z którym obowiązek spłaty dalszych rat kredytu zostaje zawieszony! Sądy wydają tego rodzaju postanowienie w terminie ok. 30 dni od dnia złożenia pozwu.

X
X

Wynagrodzenie:

Moje wynagrodzenie dostosowane jest do wyboru klienta:

  1. Wariant – wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych powiększone o należny podatek VAT. Wynagrodzenie płatne z góry z możliwością rozłożenia na raty.
  2. Wariant – wynagrodzenie hybrydowe. Pierwsza część płatna z chwilą przyjęcia sprawy. Druga część płatna po uzyskaniu korzystnego orzeczenia (success fee).

Jeżeli są państwo zainteresowani współpracą zapraszam do kontaktu telefonicznego pod numerem
571-024-034 mailowo biuro@krpjk.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego poniżej.

Kontakt

Pon-Pt 9:00-20:00

Klauzula informacyjna

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Jan Karolak, Plac Generała Józefa Hallera 1, 83-110 Tczew, NIP: 593-257-80-94. W sprawach związanych z Pani / Pana danymi, w tym realizacji swoich praw proszę kontaktować się na adres e-mail: biuro@krpjk.pl Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celach kontaktowych w związku z udzieleniem odpowiedzi na przesłaną przez Pana/Panią wiadomość poprzez zamieszczony na stronie formularz kontaktowy