Tczew, Trójmiasto i okolice

Kancelaria Radcy Prawnego

Jan Karolak

O firmie

Kancelaria Radcy Prawnego Jan Karolak

Od 2018 r. prowadzę pomoc prawną dla osób fizycznych i przedsiębiorców na terenie Tczewa oraz Trójmiasta i okolic. Moim celem jest zapewnienie profesjonalnej obsługi prawnej, począwszy od pierwszej porady aż do osiągnięcia zamierzonego rezultatu. Każda sprawa jest prowadzona przeze mnie osobiście, wiąże się to wysokim poziomem zaangażowania i gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług.

Ukończyłem prawo oraz międzynarodowe stosunku polityczne na Uniwersytecie Gdańskim. Następnie odbyłem aplikację radcowską i uzyskałem pozytywny wynik z egzaminu zawodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w kancelariach na terenie województwa pomorskiego. Współpracowałem z fundacjami i stowarzyszeniami, udzielając porad w ramach nieodpłatnych punktów pomocy prawnej. Jestem wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku – numer wpisu GD/GD/3542.

Potrzebujesz pomocy radcy prawnego?

Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego, funkcjonującym w oparciu o ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy, włączając w to występowanie przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Brak jest jakichkolwiek ograniczeń co do podmiotów, na których rzecz radca prawny może świadczyć pomoc prawną.

Dlaczego radca prawny?

Dlatego, iż radca prawny jest zobowiązany do przestrzegania zasad etyki zawodowej, w tym uchwalonego przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego normy regulują podstawowe wartości zawodu, między innymi niezależność, tajemnicę zawodową, unikanie konfliktu interesów, kwestię ochrony godności zawodu w życiu zawodowym, publicznym i prywatnym oraz lojalności wobec klientów. Zasady etyki radcy prawnego regulują też kwestie informowania o wykonywaniu zawodu, stosunku do sądów, urzędów państwowych, samorządu jego członków.

Opracowano w oparciu o: kirp.pl/informacja-o-zawodzie-radcy-prawnego

Dlaczego ja?

Elastyczne wynagrodzenie

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z każdy klientem. Istnieje możliwość zapłaty za całą sprawę z góry, etapami za konkretnie umówione czynności oraz z uwagi na poświęcony czas. W wyjątkowych przypadkach wynagrodzenie może zostać rozłożone na raty lub z odroczonym terminem płatności.

Bezpośredni kontakt

Każda sprawa jest od początku do końca obsługiwana przez radcę prawnego. Każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia do klienta i jego problemu, dlatego też osobiście prowadzę każdą sprawę, rozwiązując problemy prawne klientów. W razie potrzeby istnieje także możliwość dojazdu do klienta.

Porada online

Prowadzę nowoczesną kancelarię odpowiadającą na współczesne wyzwania. Aby ułatwić klientom rozwiązywanie ich problemów prawnych, możliwe jest zasięgnięcie porady online. W tym celu należy w zakładce kontakt opisać swój problem prawny, a następnie w umówionym terminie udzielę odpowiedzi lub wyjaśnię rozwiązanie problemu za pomocą wideokonferencji.

Oferta dla frankowiczów

W związku z coraz większą ilością zapytań ze w sprawie umów tzw. kredytów frankowych, przygotowałem dla Państwa specjalną ofertę zawierająca darmową analizę umowy i poradę.

Czytaj więcej

Specjalizacje

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 • - rozwody i separacje
 • - alimenty
 • - realizacja obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny
 • - ustalenie miejsca pobytu dzieci oraz kontaktów z dziećmi
 • - ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • - ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa
 • - opuszczenie lokalu przez sprawcę przemocy
 • - podział majątku małżonków, umowy majątkowe, podział po rozwodzie

PRAWO SPADKOWE

 • - stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu lub ustawy
 • - dział spadku i zniesienie współwłasności
 • - przyjęcie i odrzucenie spadku
 • - uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, wydziedziczenie
 • - sprzedaż lub darowizna udziału spadkowego
 • - zachowek

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

 • - analiza stanu prawnego nieruchomości
 • - wpis do księgi wieczystej
 • - projekty i negocjacje umów nabycia i sprzedaży nieruchomości, umów developerskich, najmu, dzierżawy
 • - hipoteka, służebności, użytkowanie
 • - zasiedzenie
 • - zniesienie współwłasności, podział nieruchomości

ODDŁUŻANIE

 • - sprzeciwy od nakazu zapłaty
 • - przywracanie terminu do złożenia sprzeciwu
 • - sprawy przeciwko masowym wierzycielom
 • - skarga na czynność komornika
 • - upadłość konsumencka

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ

 • - przywrócenie do pracy
 • - odszkodowanie za zwolnienie niezgodne z prawem
 • - odwołania od decyzji ZUS (emerytura, emerytura pomostowa, renta)

WINDYKACJA

 • - wezwania do zapłaty
 • - dochodzenie należności na drodze sądowej
 • - prowadzenie postępowań egzekucyjnych

PRAWO KARNE

 • - reprezentacja poszkodowanych
 • - prowadzenie obrony w sprawach karnych
 • - prowadzenie obrony w sprawach o wykroczenie
 • - prawo karne wykonawcze (system dozoru elektronicznego, alkoblokada)

PRAWO GOSPODARCZE

 • - obsługa prawna indywidualnych przedsiębiorców
 • - obsługa prawna spółek prawa handlowego
 • - przygotowywanie i opiniowanie umów i pism w obrocie gospodarczym
 • - reprezentacja przed sądem w sprawach gospodarczych

ODSZKODOWANIA

 • - szkody komunikacyjne
 • - szkody majątkowe
 • - zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

" Nic nie jest niezmienne, prócz przyrodzonych i niezbywalnych praw człowieka. "

Thomas Jefferson

Kontakt

Pon-Pt 9:00-20:00

Klauzula informacyjna

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Jan Karolak, Plac Generała Józefa Hallera 1, 83-110 Tczew, NIP: 593-257-80-94. W sprawach związanych z Pani / Pana danymi, w tym realizacji swoich praw proszę kontaktować się na adres e-mail: biuro@krpjk.pl Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celach kontaktowych w związku z udzieleniem odpowiedzi na przesłaną przez Pana/Panią wiadomość poprzez zamieszczony na stronie formularz kontaktowy